Like Ink – marknadsplan

Like Ink

Mål: Öka försäljningen

Tjänst: Marknadsplan

Like Ink säljer gnuggisar i Sverige och internationellt och behövde en tydligare riktning för att optimera sin försäljning.

Vi skrev en marknadsplan som beskrev marknaden, konkurrenterna, företagets styrkor, svagheter, hot och möjligheter. Vi analyserade deras digitala närvaro och hittade en enorm potential för en helt ny kundgrupp som idag inte marknadsfördes till och hur de skulle nås. De befintliga kundgrupperna kunde också nås på ett mer effektivt sätt och på så vis öka intäkterna.

Sammanlagt summerades 13 konkreta förbättringsförslag ihop som kom med en medföljande årsplan när förslagen borde göras för att få så stor effekt som möjligt.

Gustav Hedlund

Grundare av Like Ink

Malin tog fram en väl genomarbetad marknadsplan för mitt företag Like Ink. Planen var tydlig och noggrann och inkluderade en konkret handlingsplan som stämde väl överens med företagets vision.

Flera av Malins förslag på åtgärder är redan satta i verket.

Jag rekommenderar varmt Malin till företag som behöver hjälp med marknadsplanering, trendspaning, marknadsföring, konkurrensanalys och konkreta tips på hur företaget kan skapa tillväxt och framgång.

Årsplanering för att optimera åtgärderna

Marknadsplan

Konkreta åtgärder för att öka försäljningen