Tack

Tack för dina svar!

Dina svar är skickade och vi kommer gå igenom din situation och ditt företag och återkomma med din analys.

Beroende på vad som ligger på vårt bord kan det ta några dagar men som allra mest brukar det ta 10 arbetsdagar.

Vi vet att det är en väntan på nålar men vi hoppas du kan tänka på annat, kanske fira lite med en liten bit tårta men spara skumpan till när dina mål börjar uppfyllas. Med skicklighet och erfarenhet behöver det inte ta alltför lång tid.